Kontakt

Kruh, o.z.

Dolná ružová 22

969 01 Banská Štiavnica

info@kruhbs.sk

045 - 6912006 (aj SMŠ Nezábudka)

0910 979 692 (Juraj Paučula)

0903 828 539 (Táňa Poláková)