2% z daní

Projekty a aktivity, ktoré plánujeme v blízkej dobre uskutočniť, si vyžadujú dostatok finančných zdrojov.

Jednou z dobrých možností na doplnenie zdrojov sú 2% z dane.

Táto forma podpory Vás nebude stáť žiadne peniaze, len trochu administratívnych úkonov.

Postup pre poukázanie 2% z dane v prospech Občianskeho združenia KRUH.

 Údaje do DAŇOVÉHO PRIZNANIA alebo VYHLÁSENIA

 IČO:  31923518

Právna forma: občianske združenie

Obchodné meno: Kruh

Sídlo:  Dolná ružová 22, 969 01 Banská Štiavnica.

Postup krokov: 

 Zamestnanci, ktorí nepodávajú daňové priznanie (celoročne jeden príjem zo zamestnania).

  1. Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň
  2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane .
  3. Na základe tohto tlačiva viete vyplniť  VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. (na stiahnutie)
  4. Obidve tlačivá  /Potvrdenie a Vyhlásenie/ doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2012

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

  1. daňovom  priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.3.2012 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnické osoby

  1. daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1,5%  z dane v prospech jedného  alebo viacerých prijímateľa.
  2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 30.3.2012 na Váš daňový úrad a v tomto  termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ĎAKUJEME