Ľudia

 

Juraj Paučula, výkonný riaditeľ, projektový manažér   

Tatiana Poláková, psychologička, predsedníčka správnej rady, kooridnátorka projektov pre rodiny s deťmi

Silvia Herianová, aktivitstka, kooridinátorka projektov v nemocnici s poliklinikov BŠ

Andrea Nižňanská, pamiatkárka, autorka publikácií interpretácie kultúrneho dedičstva

Iveta Chovanová, pamiatkárka, autorka publikácií interpretácie kultúrneho dedičstva

Ľubica Paučulová, architektka, projekty pre obnovu kultúrneho dedičstva

Verinova Buzalková, riaditeľka v SMŠ Nezábudka,

Martina Harabová, učiteľka v SMŠ nezábudka

Oľga Nagyová, učiteľka v SMŠ Nezábudka, waldorfská pedagogika

Janka Maříková, dobrovoľníčka v SMŠ Nezábudka

Pavol Polák, ekológ lesa, aktivista, projekty ochrany prírody a kultúrenho dedičstva

Blažena Solovicová, aktivistka, ekonómka

Hana Ivaničová, kuchárka v SMŠ Nezábudka

Anna Sásiková, vedúca ŠJ v SMŠ Nezábudka, účtovníčka

Ján Lašák, školník v SMŠ Nezábudka