Predškolská výchova

1. Najvýznamnejším projektom v oblasti predškolskej výchovy je zriadenie a prevádzka Súkromnej materskej školy NEZÁBUDKA

Motívom pre založenie škôlky v roku 1994 bola nespokojnosť rodičov so stavom predškolskej výchovy v štátnych škôlkach. Hneď od začiatku sme Nezábudku stavali na troch základných pilieroch: výchove k slobode a zodpovednosti, výchove k zdraviu a výchove environmentálnej. Výzvy obsiahnuté v týchto pilieroch sú aktuálne dodnes. Vychádzame z nich pri rozpracovávaní školského výchovno-vzdelávacieho programu. Výchovnými prostriedkami sú tvorivá a humanistická pedagogika, zážitkové učenie, individuálny prístup a pozitívny vzor. Charakteristickými znakmi pedagogickej práce sú láskavý úsmev a vľúdne slovo, aktívne načúvanie a pochopenie, otvorenosť a neformálna spolupráca s rodičmi. Škôlka sídli v historických priestoroch, ktoré ešte umocňujú rodinnú atmosféru. Koordinátorom projektu je RNDr. Juraj Paučula. www.nezabudkabs.sk    

2. Seminár pre učiteľky materských škôl z Banskobystrického kraja.

3. Poradenstvo a konzultácie o zriadení a prevádzke súkromnej materslej školy.