Rodinná výchova

Projekty zamerané na rodinnú výchovu:

V školskom roku 2013/14 realizujeme projekt "JAVISKO RODINA", ktorý je podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.  Aktuálne informácie o priebehu projektu zverejňujeme na stránke Nadácie pre deti Slovenska.

Aktivity projektu: 

1. divadelný krúžok pre rómske deti (vedú manželia Koledovci)

2. večerná rodičovská skupina (vedie Táňa Poláková)

3. večery s rozprávkarom 

4. letný tábor

 

V školskom roku 2012/13 realizujeme projekt

Spolu komunikujeme, obnovujeme, tvoríme, zdieľame. 

Cieľom projektov je zlepšiť rodičovské kompetencie (komunikácia, riešenie konfliktov, sebaistota a zodpovednosť), zvýšiť záujem rodičov a detí o spoločné zdieľanie zážitkov, prehĺbiť u detí vnímanie vlastnej hodnoty na základe schopností a zručností, znížiť vplyv porovnávania sa na základe majetku a mediálnych alebo virtuálnych vzorov, atď. ( V minulosti realizované projkety:  „Vypni telku, zapni seba“, „Byť rodičom je úžasné“, „Každý rodič niečo vie“, „Hovor so mnou“, „Čas rodiny“,... ) Zrealizovalo sa mnoho aktivít so špecifickými témami, ktorých spoločným znakom bolo pravidelné stretávanie sa v skupine a pod vedením odborníkov hľadanie riešení na rodičovské dilemy. Koordinátorom projektov je psychologička Mgr. Tatiana Poláková.       

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska. 

Aktivity projektu: 

1. brigády na obnove kultúrneho a prírodného dedičstva najmä pre rodiny s deťmi. 

2. hry v prírode a v meste pre rodiny

3. večerné rodičovské skupiny

4. tvorivé dielne

5. večery s rozprávkarom