Vzdelávacie aktivity pre mládež

Projekty:

Tvorivý priestor za školou

Cieľom bolo vytvoriť trvalý  tvorivý priestor (fyzický a umelecký) a vytvorenie komunity mladých ľudí, ktorá participovala, na jeho rozvoji. Študenti sa podieľali na letných tvorivých dielňach so štyrmi lektormi.

Vytvorenie tvorivej oázy – kultúrny prezentačný priestor – mladí ľudia pripravili vernisáže svojich diel v botanickej záhrade. Cieľom bol jednak individuálny rozvoj tvorivosti pre ľudí, ktorí toto chcú a hľadajú. Jednak prezentovanie /  zdieľanie svojich tvorivých „počinov“ s verejnosťou v atraktívnom a navštevovanom (aj keď trochu „ošumelom“ priestore „botanickej“ záhrady). Jednak vytvorenie komunity mladých ľudí, ktorí majú svoj spoločný projekt, „na niečom spolu robia“.

Koordinátor: Radovan Blaho 

ukončený: 

E-klub 

koordinátor Michal Pálka