Zlepšenie prostredia

 Program pre nový život - humanizácie pôrodníckeho oddelenia NsP v Banskej Štiavnici (1999- 2008).

Cieľom projektu bolo iniciovanie inováciií v zdravotníckej starostlivosti a monžosti alternatívnych pôrodov, zlepšenie materiálno-technického vybavenia a úpravy priestorov prostredníctvom fundraisingu. O.z. Kruh získalo sponzorské príspevky a grant na úpravy priestorov a vyhlásilo verejnú zbierku na nákup sonografu a ďalšieho technického vybavenia. Na realizácii niektorých úprav priestorov sa podieľali aj dobrovoľníci mierových zborov. Iniciátorkou a koordinátorkou je Mgr. Silvia Herianová. Projekt je vynikajúcim príkladom prejavenej odvahy a inovatívnosti. V počiatkoch bolo potrebné prekonať aj stereotypy zdravotníckeho personálu. Vďaka obrovskej energii vloženej do získavania finančných prostriedkov a vďaka štedrým darcom sa rozbehla veľmi dobrá spolupráca s primárom oddelenia MUDr. Mariánom Špílom a následne aj s celým personálom. Pôrodnica odvtedy naďalej skvalitňuje svoje služby.  http://www.porodnicabstiavnica.sk/

  • Na pôrodníckom oddelení projekt odštartoval zlepšenie zdravotníckej starostlivosti a skvalitnenie priestorov a technického vybavenia.
  • O.z. Kruh získalo v rokoch 1999 – 2008 na nákup zdravotníckeho technického vybavenia a zariadenia prostredníctvom verejnej zbierky 458 800 Sk a sponzorskými príspevkami  721 850 Sk
  • Vďaka zmenám na pôrodníckom oddelení získala nemocnica už v roku 2000 štatút Baby Friendly Hospital.
  • Malú regionálnu pôrodnicu vyhľadávajú aj mamičky zo vzdialenejších regiónov.  
  • V roku 2011 mamičky v internetovom hlasovaní rozhodli, že je to najlepšia pôrodnica na Slovensku. http://lesk.cas.sk/clanok/96437/mamicky-rozhodli-najlepsia-porodnica-je-v-banskej-stiavnici.html

 čakáreňZdravšie časy v útulnej čakárni - skvalitňovania prostredia v čakárni detských ambulancií NsP v Banskej Štiavnici (2003).

Cieľom projektu bolo zmeniť strohý, nevľúdny a opotrebovaný interiér na prostredie priateľskejšie deťom.    Opäť bolo potrebné získať sponzorov na nákup stavebného materiálu a nábytku. Dobrovoľníci z Kruhu (Silvia Herianová, Iveta Chovanová, Ivan Hrušovský) viedli projekt, pripravili návrh interiéru a podieľali sa na jeho realizácii. Na projekte spolupracovala MUDr. Alica Kubinská.

 

  • Estetickejšie prostredie s farebnými veľkoplošnými ilustráciami na stenách, drevený nábytok (stolíky, lavice, stoličky, prebaľovací stôl),  detský kútik na hranie, intímny kútik pre kojace matky.
  • Jeden z detských výrokov: „Mami, toto nie je u doktorky, to je hračkárstvo“. 

  

Detské ihrisko na Dolnej ul. (2004)

Projekt iniciovali a viedli mamičky Ing. arch Adriana Zorvanová a MUDr. Danka Žemberová. Projektový návrh spracovala koordinátorka projektu A. Zorvanová. Miestne firmy a organizácie prispeli sponzorsky na nákup materiálu. Pozemok združeniu bezplatne prenajalo Mesto Banská Štiavnica. Projekt bol podporený aj Kontom Orange. Na realizácii sa dobrovoľníckou formou podieľali desiatky rodičia z okolitých panelákov. V roku 2010 starostlivosť o údržbu ihriska prevzalo Mesto Banská Štiavnica. Naďalej však menšie opravy iniciatívne vykonávajú aj niekoľkí obyvatelia z blízkeho paneláku. 

  • Estetické, priestranné a bezpečné detské ihrisko so štandardnými drevenými prvkami otvorené pre verejnosť.
  • Slúži pre rodiny s deťmi nielen zo sídliska Juh ale aj zo vzdialenejších častí mesta, nakoľko  je zatiaľ jediné svojho druhu v Banskej Štiavnici.