Novinky

Dňa 13. 5. 2015 sa konala archeologická komisia, v rámci ktorej sa riešili plánované práce na Glanzenebergu. Od mája do konca októbra sa bude pokračovať v konzervácii múrov niekoľkých objektov, ďalšie archeologické nálezy sa budú zabezpečovať debnením a prekrytím geotextíliou, taktiež sa bude pokračovať v archeologickom výskume a úprave vegetačného pokryvu. 

Pridané: 14.5.2015